Om Marmor

Om Marmor information by Pronto Kakel.

Om Marmor Copyright Pronto KakelCopyright Pronto Kakel Malmö 2014.

 

Om marmor Travertino block i produktion för Pronto Kakel i Malmö

Om Marmor/Kalksten från hela världen dess ursprungsland färger och deras klassificering.

Marmor finns i flera färger som tumlad, matt, slipad, eller polerad marmor, några vanliga sorter är Travertin och Bianco Carrara, Botticino, och Marfil är de vanligaste men finns även i många andra färger. Kombinera format, mosaik till golv och vägg. Passar i alla rum och är en investering för framtiden. Välj ett naturligt material en natursten i alla färger. Marmor har vackra nyanser som skiftar beroende på i vilket land den hämtas. Vårt utbud är marmor från hela världen och hos oss hittar du allt från marmor som är vit, svart, grå eller grön. Pronto kakel säljer den högsta kvalitets marmor som finns, allt från Bianco Carrara (italiensk), Brun Emparador (spansk), Nero Marquinia (italiensk) eller Bottocino (Italiensk Sicilien) hittar du den marmor som passar dig och ditt hus bäst hos Pronto Kakel i Malmö. Se vårt sortiment av Italiensk marmor.

 

Genom historien har marmor varit en del av vackra och tidlösa byggnader i både södra Europa och i resten är världen Pronto Kakel gör det möjligt för dig att inreda delar av hemmet med marmor av både ljus och mörk karaktär. Både marmor och kalksten har kalcit, ett karbonatmineral, som huvudmineral. Detta gör att stenarna är känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns naturligt i bl.a. vin och fruktjuice. Även ämnen som kolsyra kan ge märken. Syrorna påverkar inte stenens hållfasthet, så om man bara är beredd på att det finns en liten risk för missfärgning och skönhetsfläckar är marmor och kalksten också ett material för bad och kök, marmor är ett levande material och åldras vackert. Man bör komma ihåg att vissa rengöringsmedel innehåller syror. Tvätta och städa därför alltid med syraneutrala medel. Vanligt såpvatten räcker långt. Vid grövre smutsning kan du t ex använda ren alkohol eller thinner. Man bör alltid skydda sin marmor och det finns olika skyddsprodukter för olika ändmål. Det finns skydd mot vatten, skydd mot fett och olika typer av vaxer samt polermedel som gör att marmorn håller sig lika vacker över tiden. Vi på Pronto Kakel i Malmö rekommenderar FILA världens största Tillverkare av skyddsprodukter för natursten med tillverkning i Italien nära Venedig och med kunder över hela världen.
Dagligt underhåll och rengöring (efter behandling med FILA skydd) av bänkskivor i granit, marmor o kalksten i kök o bad, för fönsterbänkar marmorgolv mm. Blanda natursåpa eller stensåpa med 70-80% vatten i en duschflaska att använda till daglig rengöring. På så sett underhåller man också skivorna från fläckar och smuts. Skivorna ska vara så pass in såpade att vatten pärlar sig på ytan. om stenen suger in vatten, behövs mer underhåll. Alla stenar har olika densitet, tycker man att den suger in vätska för mycket kan man impregnera med nanoteknik för att minska sugförmågan. Får man en grå hinna på ytan som ej går bort med såpa eller diskmedel, betyder det att ytan är för fet, eller övermättad. går normalt lätt bort med ett fettlösande rengöringsmedel typ FILA CLEANER eller PS87. Stenens Sug-effekt minskar med tiden och underhållet blir lättare. Mattslipade/borstade ytor impregneras för att bli tåligare mot nedsmutsning. Underhåll skall skötas enligt ovan, men kräver lite mer omsorg. Låt aldrig en fläck torka in i stenen, då blir den svårare att få bort En fläck måste alltid blötas bort för att gå ur stenen. Tveka aldrig att ringa oss 040-46 64 60 om ni är osäkra om skötsel av natursten. Kräv alltid vid köp av natursten att du har fått all information av din leverantör, butik, mm Med rätt kunskap är natursten ingenting annat än det bästa för dig. Granit är också tåligt mot värme som varma kastruller och bakplåtar i köket. Öppen låga mot granit är inte att rekommendera då den kan spricka av värmeväxling, då är täljsten mer att föredra i t.ex. öppna spisar o dyl. Alla naturmaterial, som granit, marmor, kalksten, skiffer, mm har de olika egenskaper vad gällande hårdhet, slagtålighet. Ytorna klarar i regel en tappad kastrull, glas, muggar, etc. kanterna är dock inte lika tålig mot slag. Om man har otur även vid lättare påstötning just vid fasens ovankant eller underkant, kan det bli avslag av material. Men fördelen med natursten är att det går att laga, dock med olika resultat av synlighet. Om marmor fläckas finns det alltså mycket bra produkter för både rengöring och skydd.

Bedömningen av fysikaliska egenskaper i natursten produkter är en utmanande uppgift . Den Utmaningen är inte unikt för stenindustrin, på uppdrag av producenterna av naturmaterial utvecklades ett system för att klassificera och kategorisera dessa material inom deras bransch. Detta Marmor klassificerings systemet har varit med oss, i huvudsak oförändrat i mer än ett halvt sekel med sitt ursprung i (”National Association of Marble Producers” som gick samman med Marmorinstitutet 1963). Dess långa, etablerade arbete är definitivt ett resultat av dess enkelhet och effektivitet, men kanske den största styrkan i detta system är att det endast är kopplad till materialbearbetningsegenskaper, och utesluter specifikt någon relation med marknadsvärdet av materialen. Det avsiktliga avståndstagandet av marknadsvärde har uppmuntrat en objektiv granskning av naturstens material för tekniska ändamål, samtidigt som man undviker risken att publicera olämpliga klassificeringar i egenintresse för att blåsa upp kostnaden för dessa material. Den senaste tidens införlivande av marmor klassificering och data genom ASTM till C503 Standard Specifikation hjälper publiceringen av denna tekniska bulletin att utbilda MIA medlemmar om det här systemet. Eftersom detta system har varit så framgångsrik med marmor och marmorliknande stenar. Se vilka olika marmor sorter Pronto Kakel® har i sitt sortiment.

Texten innehåller fem olika avsnitt:

1 . Marmor kvalité och Klassificering definitioner och beskrivningar.

2 . Hur Marmor får sin kvalitets Klassificering.

3 . Vad är på horisonten för en Granit kvalitets klassificerings System.

4 . Notering av Marmor med dess kvalitets Klassificering beteckningar.

5 . Förstå Sten testrapporter av Grupp C Marmor.

 

Om Marmor kvalitets klassificering.

Som ett resultat av kunskap från omfattande praktisk erfarenhet av byggnadsstenindustri, har marmor delats in i fyra grupper som kallas marmor Klassificering. De grupperingar -A, B, C, och D- bör beaktas vid specificering eller användandet marmor, för alla marmor sorter är inte lämpliga för alla typer av byggnation. Detta gäller i synnerhet de förhållandevis ömtåliga stensorter som klassificeras enligt grupp C och D, som kan kräva ytterligare bearbetning före eller under installationen.

Grunden för denna klassificering är de egenskaper som uppstått vid tillverkning, och refererar inte till att jämföra kvalitén eller värdet av marmorn (t.ex. är inte en A klass marmor nödvändigtvis mer värdefull än en D- klass marmor) . Klassificeringen visar vilken tillverkningsmetod som anses nödvändig och acceptabel vid varje tillfälle.

Hur marmor får sin kvalitets klassificering.

Själva klassificeringen (A, B, C eller D) bestäms av stenbrottet/producenten på grundval av de definitionerna som beskrivits ovan. Marmor institutet i Amerika bekräftar sedan beteckningen och publicerar noteringen. Stenbrott/Producent medlemmarna önskar att en marmor sätts eller klassificeras till någon av klasserna (A, B, C eller D) bör följa denna process:

Välj en marmor med en av klassificeringarna (med användning av de definitioner som offentliggörs i denna tekniska bulletin och/eller Dimension.)

De fyra grupperna av Marmor kvalitets klassificering är:

Grupp A Marmor:

Homogen marmor med uniform och gynnsam bearbetningsmöjlighet och jämn brytkvalitet, som inte innehåller några uppenbara geologiska håligheter eller sprickor. De omfattar fullständigt omvandlade (åter mineraliserade) kalkstenar eller ”Dolostone” sten från Dolomiterna, där icke – karbonat mineraler som återfinns i lera och slam dessa har kristalliserats eller förvandlats och övergått i andra hårdare mineraler.

Denna typ av marmor sorter eller kalkstenar har enhetliga egenskaper, och kan användas på både inom och utomhus, är frostsäkra och kräver inte någon fyllning eller lagning av ytorna.

Grupp B Marmor:

Marmor liknande karaktär som grupp A, men med vissa geologiska brister som kan vara uppenbara. Grupp B Marmor är liknande i kvaliteten som kalksten eller Dolomite sten som grupp A , med undantag för alla icke – karbonatmineral som förknippas med lera och slam och som inte har kristalliserats helt eller övergått i andra mineraler. Denna marmor sort kan innehålla hål eller hålrum som är fyllda med epoxi, shellack eller polyester hartset blandat med marmor stenmjöl genom ”Vaxning, ”Sammanfogning” eller ”Fyllning”. Fyllningen är inte avsedd att vara synlig i en allt för en stor grad, och inte heller kan den förväntas att vara helt färgmatchad eller helt slät. Grupp B- Marmor är lämpliga för både utom eller inomhus installationer/montering.

Vaxning, spackling och fyllning (gemensamma branschtermer) definieras nedan:

Vaxning hänvisar till praxis att fylla mindre defekter på ytan såsom tomrum eller sand hål med smält shellack, möbelsnickare vax eller vissa polyesterföreningar. Det avser inte användningen av pasta vax för att göra ytorna glansigare. Sammanfogning beskriver reparation av en kant av en trasig platta, idag oftast gjort med dymlingar, cement eller epoxi bitarna är ”fogade” förenade. Fyllning beskriver fyllning av naturliga håligheter i stenen med cement eller syntetiska hartser och liknande material.

Grupp C Marmor.

Grupp C Marmor utgör den största och mest färgstarka grupp av Marmor . De kan innehålla alla eller några av följande karaktäristiska egenskaper: hål, ihåligheter, rader av separation och strukturella brister som t.ex. sprickor. Grupp C Marmor har variationer i arbetskvaliteter. Många av de icke- karbonatmineral som är förknippade med lera och slam inte har kristalliserats eller övergått i andra typer av hårde mineraler detta på grund av en ofullständig metamorfos (förvandling).

Det är normal praxis att man reparerar denna typ av stensorter som ingår i grupp C genom användning av förstärkande glasfibernät på baksidan av stenen, liners, som sammanfogas i varandra, samt fyllning med harts eller cement, fabricerande av hörn eller sten som fattas med föreningar av liknande slag, färg och konsistens. Annat arbete som krävs för att hålla ihop stenen utförs för att ge en färdig produkt som är användbar för arkitektoniska ändamål. Efter avslutat arbete, kan de flesta av dessa reparationer vara synliga och uppenbara och ge en skillnader i ljusreflektion. Kvaliteten på reparationsarbetet kommer att variera i denna grupp. Dock med flera undantag, dessa Marmor är inte lämpliga för exteriört bruk och är inte 100 % frostsäkra de kan gå bra att använda under tak och får inte utsättas för väta i kombination med frost.

Grupp D Marmor.

Marmor D, vilka är mycket liknande grupp C, men innehåller en större andel av naturliga defekter, och med maximal variation i arbetskvaliteter och kräver fler metoder för efterbehandling och reparation samt fyllning. Några stensorter har denna beteckning; och är reserverat för endast mycket delikata Grupp C stenar, som t.ex. Bianco Carrara CD.

Granit Kvalitets klassificering System.

För närvarande finns det inget kvalitets klassificeringssystem fastställt för granit. I likhet med marmor, granit har egna unika egenskaper och kännetecknas av att kvalitén i olika graniter kräver också särskilda åtgärder för att kunna användas i tillverkning, hantering och i olika installationer för att säkerställa rätt kvalitet av materialet i olika tillämpningar.

Notering av Marmor med Kvalitets klassificering.

Många Marmor sorter har fått en kvalitets klassificering en A,B,C eller D i beteckningen sedan starten av detta system. Denna lista nästa sida innehåller den senaste betäckningarna. Det är viktigt att notera att många av de klassificeringarna ursprungligen fastställts av producenten. Därför uppmanas konsumenter att undersöka en stens klassificering och begära dokumentation om klassificeringen från leverantören av produkten. Om Marmor by Pronto Kakel i Malmö.

Om Marmor Copyright Pronto KakelCopyright Pronto Kakel Malmö 2014.

Behöver du hjälp med att rita ditt badrum i 3D? Kontakta oss. Följ vår kakel blogg www.kakeltwitter.com eller på Facebook. Denna klinker serie har även trappnos, sättsteg, och sockel i samma vackra utseende. Kontakta oss gärna för mer information: info@prontokakel.se

Öppettider i butikerna
Öppettider

Öppettider i vår butik i Vellinge.

  • Mån – Tors 10-18
  • Fredag 10-16
  • Lördag 10-14 OBS Tillfälligt stängt Lördag 28/3

PRONTO KAKEL

Butiker i Malmö/Vellinge Pronto_Kakel_Kontakt_QR_-_Kopia(1)
Butik i Vellinge Kontakt
Kompanigatan 29, 235 32 Vellinge Tel: 040 – 466 460, E-post: info@prontokakel.se

 

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • youtube
  • Pinterest
  • Google Plus